Tájékoztató adatok az Eladóról

 

A kertszepitesz.hu internetes oldal - Balaskó Zoltán Egyéni Vállalkozó. - üzemeltetője a Balaskó Zoltán Egyéni Vállalkozó (székhely: 5440 Kunszentmàrton Újvilág utca 30., adószám: 67260878-1-36, vevőszolgálat telefonszáma: 0620/325-14-86 08-18-ig, e-mail címe:  info@kertszepitesz.hu) a továbbiakban: Eladó.

 

A megrendelhető termékek körének meghatározása

 

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes listaárát. A kertszepitesz.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton és telefonon lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott módon és feltételek szerint.

 

Megrendelés

 

Az Eladó a megrendelést regisztráció, vagy regisztráció nélkül elfogadja, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges mezőt maradéktalanul kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli. Az Eladó a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. Az Eladó a naprakész árakat tünteti fel, amennyiben mégis – különösen készlethiány esetén- árváltozás történik akkor  az Eladónak írásban vagy telefonon tett új ajánlattal élhet. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Regisztráció, bejelentkezés: A kertszepitesz.hu webáruházban a megrendelés leadásához nem szükséges regisztrálni!

 

Kosár kezelése és megrendelés

 

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget, azt a megrendelés folyamatában választhatja ki. A megvásárolni kívánt terméket, avagy termékeket helyezze a kosárba, ez a "Kosárba" gombra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben minden termékből 1 db kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne a Vevő adott termékből vásárolni, akkor a kosáron belül a termék mellett egyszerűen írja át a számot a kívánt mennyiségre. A "Pénztárhoz" gombra történő kattintással ellenőrizheti a kosárban lévő árucikkek adatait, illetve lehetősége van a mennyiség megváltoztatására is. Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, az "Eltávolítás" gombra történő kattintással.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson a "Fizetési mód kiválasztása" gombra. A következő lépés a fizetési és szállítási mód kiválasztása. Ezek után adhatja meg személyes adatait, számlázási és kiszállítási, postázási címét. Amennyiben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel, a rubrika kipipálásával a rendszer automatikusan átmásolja az adatokat. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

 

 

 

 

A termékek ára és a fizetés módja

 

A termékek aktuális bruttó árát a kertszepitesz.hu honlapon található mindenkori érvényes termékkatalógus tartalmazza. Utánvételes fizetés a termék átvételekor.

Amennyiben egy címről átvétel nélkül visszajön a csomag, a továbbiakban kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvételes küldeményt postázni! Az Eladó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvételes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa. Erről a megrendelő értesítést kap. Személyes átvétel esetén ingyenes, telefonos egyeztetés szükséges! A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

 

A termékek átadása-átvétele

Szállítási határidő:az Eladó által vállalt szállítási határidő átlagosan 7-10 nap. A termék postára adásának idejéről e-mail értesítést kap a Vevő. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, a Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az Eladóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles az Eladó a szerződés szerinti teljesítésre. Ha Eladónak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni. A Vevő a kiválasztott és megrendelt termékeket a megrendelésben jelzett helyen veheti át a futártól. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, mely tételeket a vételár magába foglalja.

 

Házhoz szállítás

 

A megrendelt áruházhoz szállítása futárszolgálattal történik. Az Eladó az áruházhoz szállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A házhoz szállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél, ezután a Vevő az Eladónál újabb szállítási határidőt egyeztethet. Ha a vásárlás bruttó értéke meghaladja a honlapon közölt aktuális értéket ("Fizetési és szállítási lehetőségek" menüpont), akkor a házhoz szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg 30.001,-Ft rendelési összeg.

 

A Termékek ellenőrzése

 

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, amit az MPL Futárszolgálat formanyomtatványán kell megtennie. A mennyiségi megvizsgálását a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásnak helye nincs, az semmisnek tekintendő. A termék tekintetében fennálló kárveszélyviselés a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

 

Elállás

 

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az Eladó 1. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. A Vevő a szerződéstől számított 14 munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik abban az esetben, ha a Felek jegyzőkönyvet nem vettek fel a kézbesítéskor a csomagolás sérüléséről. Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet részletszabályait a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintik, figyelembe véve a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit is.

 

Jótállás

 

A jótállást és a szavatosságot a Ptk. 6:168-6:170.§, valamint a 6:171. – 6:173.§-ai szabályozzák, továbbá a 45/2014. (II.26.). Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén, egyéb panasz (például mennyiségi probléma, vagy sérült csomagolás) az átvételkor kitöltött jegyzőkönyvvel érvényesíthető. A Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevőszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

 

Adatvédelem

 

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el, az adatokat harmadik személynek nem szolgáltathatja ki. A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevőszolgálat kifejezett tiltás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

 

Panaszügyintézés

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

Vevő a panasz írásbeli közlésére a Vevőszolgálaton található hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a Vevőszolgálat e-mail címén is. A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a Vevőszolgálat telefonszámán keresztül, illetve személyesen. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

 

Az Üzleti Feltételek elfogadása

 

A vásárló a kertszepitesz.hu ONLINE ÁRUHÁZ-ban feladott valamennyi rendelés megerősítése egyben a hatályos ÁSZF elfogadását is jelenti Vevő részéről.

 

Záró rendelkezések

 

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon. Folyamatban lévő megrendelés teljesítése során az az ÁSZF az irányadó, ami a megrendelés létrejöttekor hatályban volt. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokat, akkor az Eladó semmisnek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek bírói utat is igénybe vehetnek.

2017. január 25.